Haunted Carnival 11 Nov 2017

På den årliga halloween-festen trädde ett hemsökt tivoli fram ur dimmorna. Ett spöklikt följe intog scen med headliners Gita och Harley Queen i spetsen.

Privacy Policy